fbpx

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej http://jakubbanas.pl/  (zwanej dalej Stroną).
Administratorem strony jest Open Qualis sp.zo.o
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: jb@jakubbanas.pl

Użytkownikiem jest każdy pomiot korzystający ze Strony.

§ 1
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
formularzy dostępnych na Stronie.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
4. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika
akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora.

§ 2
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie,
smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w
celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania
Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji
przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może
być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki
internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 3
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie
śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
a) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
i prowadzenia działań remarketingowych,
b) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje
nie pozwalają na identyfikację użytkownika,
c) kod śledzenia Hot Jar – w celu analizy ruchu na Stronie; zbierane informacje nie
pozwalają na identyfikację użytkownika,
d) filmy z serwisu YouTube– wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie
plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

§ 4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują
m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej
i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi
ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną,
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.